Please wait...

Tickets

Plotësoni formularin e mëposhtëm me të dhënat personale të pjesëmarrësit!


Ju lutemi zgjidhni metodën tuaj të preferuar të pagesës!


All Visa/MasterCard debit/credit cards are accepted regardless of the bank. You will be redirected to BKT interface for proccessing the card payment

Plotesoni Captcha me poshte qe te vazhdoni